Privacyverklaring van Copini Buitensport

Als je het contactformulier invult op onze website, een ticket voor een evenement aanschaft, of een uitje of training bij ons boekt, leggen wij persoonsgegevens van je vast. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy daarbij zo veel mogelijk te respecteren en te beschermen. Daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zijn we transparant over het gebruik hiervan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen en voor welke doelen we dat doen.

1. WIE IS WIE?

Als je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant van Copini Buitensport of als bezoeker van onze website.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Copini Buitensport gevestigd aan Butlan 4, 8926 XH Leeuwarden. Copini Buitensport staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01150711.

Vanuit de privacywetgeving zijn wij de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. Deze privacyverklaring richt zich alleen op die persoonsgegevens.

2. WELKE GEGEVENS HOUDEN WE BIJ EN WAAROM?

Welke persoonsgegevens we vastleggen en wat de reden hiervan is, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven per situatie wat we vastleggen en waarom.

a. Als je onze website bezoekt

We verzamelen gegevens over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er geweest zijn en vanaf welke pagina ze zijn doorverwezen. Welke gegevens we vastleggen, hangt af welke informatie je browser meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je apparaat, je besturingssysteem of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht.

We gebruiken deze gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers.

b. Als je contact met ons opneemt

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier leggen we je e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam vast.

c. Als je een uitje bij ons boekt of evenement ticket besteld

Als je bij ons een ticket besteld of uitje boekt, vragen wij om je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op in onze administratie. Zonder deze gegevens kunnen we de boeking niet aannemen.

Daarnaast slaan we optioneel organisatie en/ of adresgegevens op.

We gebruiken je gegevens om je van dienst te kunnen zijn en voor de volgende doelen:

 • je indien nodig te informeren;
 • eventueel het sturen van een factuur;

d. Als je bij ons komt trainen

Als je bij ons komt trainen dien je een account aan te maken op Eversports, het online ledensysteem dat wij hanteren. Hierbij worden persoonlijke gegevens verschaft: contact-/accountgegevens (naam en e-mail adres). Optioneel kan het Eversports account worden aangevuld met telefoonnummer, adres en geboortedatum.

De verkregen gegevens worden gebruikt om je te informeren over de trainingen (zoals wijzigingen en/of annuleringen) en (optioneel) middels een nieuwsbrief te informeren over de aanbiedingen en diensten die Copini Buitensport levert.

Daarnaast gebruiken wij je e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven en andere serviceberichten. Hierbij hebben we een commercieel belang. Je kunt je hiervoor altijd afmelden via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of het bericht. Als je geen klant bij ons bent dan sturen we je alleen een nieuwsbrief als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

3. HOE HEBBEN WE JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat we van jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

4. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

Binnen Copini Buitensport hebben verschillende mensen toegang tot jouw gegevens. Dit kunnen alleen medewerkers van Copini Buitensport zijn die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens en die uit je administratie nooit verkopen of verhuren. We delen je gegevens alleen als dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat mogen van de wet, bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te delen.

Let op: Op de website van Copini Buitensport staan diverse links naar websites van andere organisaties. Copini Buitensport is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze organisaties.

5. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben vastgelegd. Soms verplicht de wet ons om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Zo moeten we voor de Belastingdienst facturen, met daarin je persoonsgegevens, 10 jaar bewaren. We houden ons aan deze wettelijke termijnen.

Verder houden we ons aan de volgende termijnen:

 • Hebben we een recensie van jou op onze website geplaatst, dan verwijderen we deze als jij ons daarom vraagt.
 • Correspondentie die je met ons hebt gevoerd, bewaren we 1 jaar. Deze bewaartermijn kan langer zijn als het gaat om correspondentie die bijvoorbeeld als bewijs kan dienen als we een conflict hebben.
 • Analytische gegevens, waaronder uit Google Analytics, verwijderen we na 26 maanden.
 • Staan er andere gegevens van jou op onze website, dan kun je die altijd laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op. We zullen je gegevens dan zo spoedig mogelijk offline halen en verwijderen.

6. WELKE RECHTEN HEB JE ALS HET GAAT OM JOUW PRIVACY?

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je ons vragen om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
 • persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen;
 • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
 • je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd.

Ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens.

Heb je ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, dan kun je die toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van je toestemming verwijderen we je gegevens. We kunnen hier mogelijk van afzien als we je gegevens ook nodig hebben voor een ander doel, waarvoor geen toestemming vereist is. In dat geval bewaren we je gegevens voor dat doel.

7. HOE KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN BOVENSTAANDE RECHTEN?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen:

 • Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je toestemming intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Je ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van ons.
 • Als je persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verwijderen of afschermen, kun je dat ons per mail laten weten.

Als je van je rechten gebruik wilt maken, kun je ons ook mailen via info@copinibuitensport.nl. Voordat we je verzoek in behandeling nemen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen.

8. WAT KUN JE DOEN ALS JE EEN PRIVACYKLACHT HEBT?

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om deze klacht eerst aan ons te melden via info@copinibuitensport.nl. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je vermoedt dat er misbruik van je gegevens is gemaakt, of dat er een datalek is geweest. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. WAT GEBEURT ER ALS WE DEZE VERKLARING WIJZIGEN?

We kunnen deze privacyverklaring af en toe wijzigen. Dit doen we bijvoorbeeld als we meer of andere gegevens van je willen vastleggen. Als we de verklaring wijzigen, laten we je dit altijd ruim van tevoren per e-mail of via onze website weten.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@copinibuitensport.nl. We streven ernaar om binnen een werkdag antwoord te geven.